Spelregels

Print de spelregels

Spelregels ‘inleveractie gemeenten’

1. Deze spelregels zijn van toepassing op de actie ‘ inleveractie gemeenten’, hierna te noemen: “de Actie”, in opdracht van Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van kleine afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen op de milieustraat van de gemeente.

2. De Actie loopt van zaterdag 21 april 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 , hierna te noemen: “de Actieperiode”.

3. Inwoners van gemeenten die partner zijn van Wecycle kunnen gedurende de Actieperiode met een bezoek aan de milieustraat van hun gemeente punten verdienen voor een goed doel in hun gemeente. De 25 gemeenten die aan het einde van Actieperiode de meeste punten per inwoner hebben verzameld, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque t.w.v. € 1.000,- voor een lokaal goed doel.

4. Om de punten voor het lokale goede doel te verdienen, moeten inwoners zich tijdens hun bezoek aan de milieustraat van hun gemeente met een smartphone aanmelden via wecycle.nl/inleveren. Via GPS wordt de locatie en aanwezigheid van de inwoner op de milieustraat vastgesteld en ontvangen deelnemers een link via door hun opgegeven e-mailadres om deelname aan De Actie te bevestigen. Na bevestiging worden 1.000.000 punten bijgeschreven bij de gemeente. De score per gemeente is het totaal aantal punten gedeeld door het aantal inwoners. Dit is te volgen op wecycle.nl/inleveren. De nadere regels met betrekking tot het verkrijgen van punten zijn uiteengezet in de actievoorwaarden ‘inleveren is altijd goed sponsoractie’. Deze actievoorwaarden zijn ook verkrijgbaar op wecycle.nl/inleveren.

5. Gemeenten die partner zijn van Wecycle staan vermeld op de actiesite, deze is bereikbaar via wecycle.nl/inleveren.

6. Alleen locaties die bij Wecycle bekend staan als inleverpunt voor consumenten binnen partnergemeenten doen mee als wedstrijdlocatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan Wecycle.

7. Indien er twee of meer gemeenten met een gelijk aantal punten in de top 24 staan vermeld, worden zij op alfabetische volgorde achter elkaar geplaatst en behouden zij het recht op het volledige sponsorbedrag van € 1.000,-.

8. Indien er twee of meer gemeenten met een gelijk aantal punten op plaats 25 staan dan wordt het sponsorbedrag van € 1.000,- in gelijke delen over hen verdeeld.

9. In totaal stelt Wecycle 25 sponsorcheques ter beschikking. Iedere gemeente krijgt de mogelijkheid om zelf het lokale goed doel te kiezen. Indien een gemeente niet tijdig een keuze doorgeeft aan Wecycle bepaalt Wecycle het lokale goede doel: de lokale Oranjevereniging

10. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de actie zijn betrokken alsook al hun gezins- en familieleden.

11. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze spelregels tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De spelregels zullen niet ten nadele van de

partnergemeenten gewijzigd worden.

12. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

13. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de actie.

14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

15. Voor vragen over de Actie kunt u een e-mail sturen naar info@wecycle.nl.

16. De partnergemeenten gaan akkoord met deze spelregels. Deze spelregels zijn beschikbaar op wecycle.nl/inleveren.

17. In verband met deze Actie ontstane klachten dient u binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te maken. Wecycle zal uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

Zoetermeer, februari 2018