Actievoorwaarden

Print de actievoorwaarden

Actievoorwaarden sponsoractie milieustraatcampagne 2019

1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de sponsoractie milieustraatcampagne, hierna te noemen: “de Actie”, in opdracht van Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van kleine afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen op de milieustraat van de gemeente.

2.De Actie loopt van 27 april 2019 t/m 9 juni 2019, hierna te noemen: “de Actieperiode”.

Deelname

3. Inwoners van een gemeente kunnen gedurende de Actieperiode een inzamelactie organiseren voor afgedankte apparaten, armaturen en kapotte spaarlampen en deze inleveren bij de milieustraat van dezelfde gemeente. Hiermee maken zij kans op een Wecycle Sponsorcheque t.w.v. € 1.000,- voor een lokale club, vereniging of goed doel in de eigen gemeente.

4. Om in aanmerking te komen voor een Wecycle Sponsorcheque voor een lokale club, vereniging of goed doel moeten de deelnemers een foto of filmpje maken van hun inlevermoment van alle ingezamelde apparaten en lampen op de gemeentelijke milieustraat die zij hebben verzamelt gedurende de Actieperiode en deze insturen via wecycle.nl/inleveren of per post naar het onder punt 24 genoemde adres, met een beschrijving van hun inzamelactie. Uit alle inzendingen kiest Wecycle 25 winnaars.

5.Alleen volledig ingevulde inzendingen komen in aanmerking voor een prijs.

6. Deelnemers dienen achttien jaar of ouder te zijn.

7. Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de gedragsregels die gelden op de betreffende gemeentelijke milieustraat waar zij het inlevermoment willen vastleggen.

Prijzen

8. Het sponsorbedrag van € 1.000,- zal door Wecycle zonder tussenkomst worden overgemaakt aan de door de 25 winnaars opgegeven lokale club, vereniging of goede doel.

9. Voor een sponsorbedrag of troostprijs komen alleen clubs, verenigingen en goede doelen in aanmerking die als dusdanig staan geregistreerd. Wecycle behoudt zich het recht voor om bij twijfel het sponsorbedrag of troostprijs niet uit te keren. Indien een opgegeven club of vereniging de prijs niet wil accepteren dan wel geen akkoord geeft voor promotionele acties ten behoeve van Wecycle in het kader van de Actie dan wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.

10. In totaal stelt Wecycle 25 sponsorcheques van elk € 1.000,- ter beschikking. Daarnaast is er 100 maal een troostprijs die bestaat uit een bloemenbon t.w.v. € 25,- per stuk.

Overig

11. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Persoonsgegevens worden verwerkt bij de ontvangst van de deelname en om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

12. De deelnemer verklaart zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Wecycle in het kader van de Actie. Deze toestemming kan te alle tijden zonder opgaaf van reden door deelnemer worden ingetrokken of aangepast.

13.Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.

14. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit.

15. Door deelname aan de actie verklaard deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.wecycle.nl/inleveren. Voor meer informatie over de Actie kunt u terecht op www.wecycle.nl/inleveren.

16. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen tot het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 11 een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 24 beschreven wijze.

17. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de actie zijn betrokken alsook al hun gezins- en familieleden.

18. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De Actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de partnergemeenten gewijzigd worden.

19. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

20. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de actie.

21. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle.

22. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

23. Voor vragen over de Actie kunt u een e-mail sturen naar info@wecycle.nl.

24. In verband met deze Actie ontstane klachten dient u binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te maken. Wecycle zal uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

25. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

26. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten.

Zoetermeer, april 2019