Actievoorwaarden

Actievoorwaarden winactie Milieustraatcampagne keyboard_arrow_down

Print de actievoorwaarden

Actievoorwaarden winactie Milieustraatcampagne

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie Milieustraatcampagne, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van kleine afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen op de milieustraat van de gemeente.

2. De Actie loopt van zaterdag 21 april 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 hierna te noemen: “de Actieperiode”.

Deelname

3. Inwoners van gemeenten die partner zijn van Wecycle kunnen gedurende de gehele Actieperiode met een bezoek aan de milieustraat van hun gemeente punten verdienen voor een goed doel in hun gemeente.

4. Om de punten voor het lokale goede doel te krijgen moeten inwoners zich tijdens hun bezoek aan de milieustraat van hun gemeente met een smartphone aanmelden via wecycle.nl/inleveren. Via GPS wordt de locatie en aanwezigheid van de inwoner op de milieustraat vastgesteld. Na het doorgeven van hun e-mailadres worden 1.000.000 punten bijgeschreven bij de gemeente op de actiepagina. De score per gemeente is het totaal aantal punten gedeeld door het aantal inwoners van die betreffende gemeente.

5. Alleen locaties die bij Wecycle bekend staan als inleverpunt voor consumenten binnen partnergemeenten doen mee als wedstrijdlocatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de juiste gegevens aan Wecycle.

6. Door deelname aan de Actie maken inwoners kans op een prijs. Na afloop van de Actieperiode worden onder alle geldige aanmeldingen vijftig nieuwe apparaten verloot.

7. De verloting wordt na afloop van de Actieperiode gedaan door mr. R.P. de Vries, verbonden aan Van Till advocaten te Amsterdam. Van de winnaars wordt een akte opgemaakt.

Prijzen

8. Door mee te doen aan de Actie kunnen de volgende prijzen worden gewonnen:

(50x) kans op het kiezen van een nieuw soort elektrisch apparaat of lamp uit een selectie apparaten en lampen die vooraf door Wecycle is vastgesteld en bekeken kan worden via de actiepagina wecycle.nl/inleveren. De maximale waarde per apparaat of lamp bedraagt € 50,-. De totale maximale waarde van de prijzenpot van de gehele Actie bedraagt € 2.500,-.

9. De 25 gemeenten die aan het einde van Actie de meeste punten per inwoner hebben verzameld ontvangen van Wecycle een sponsorcheque t.w.v. € 1.000,- voor een lokaal goed doel.

10. In totaal stelt Wecycle 25 sponsorcheques ter beschikking. Iedere gemeente krijgt de mogelijkheid om zelf het lokale goed doel te kiezen. Indien een gemeente niet tijdig een keuze doorgeeft aan Wecycle, dan bepaalt Wecycle het lokale goede doel: De lokale Oranjevereniging.

11. Tijdens de Actie kunnen inwoners van gemeenten die partner zijn van Wecycle per persoon 1 x 1.000.000 punten verdienen. Bij vermoedens van fraude behoudt Wecycle zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname en de punten ongeldig te verklaren.

12. Gemeenten die partner zijn van Wecycle staan vermeld op de actiesite, deze is bereikbaar via wecycle.nl/inleveren.

Overig

13. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben. Deelname is kosteloos.

14. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

15. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van prijsafhandeling.

16. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.

17. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

18. De deelnemer verklaart zich akkoord met deze actievoorwaarden van Wecycle in het kader van de Actie. De actievoorwaarden zijn beschikbaar op wecycle.nl/inleveren. Voor meer informatie over de Actie kunt u terecht op wecycle.nl/inleveren.

19. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen tot het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 17 een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 27 beschreven wijze.

20. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken alsook al hun gezins- en familieleden.

21. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De voorwaarden worden niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd.

22. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

23. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

24. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

25. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle

26. Voor vragen over de Actie kan een e-mail worden gestuurd naar info@wecycle.nl

27. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten, dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

28. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

29. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten.

Zoetermeer, april 2018

Actievoorwaarden puzzel winactie milieustraatcampagne 2018 keyboard_arrow_down

Print de actievoorwaarden

Actievoorwaarden puzzel winactie milieustraatcampagne 2017

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie puzzel winactie milieustraatcampagne 2018, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

2. De actie loopt van zaterdag 21 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018 (hierna: “de Actieperiode”).

3. Consumenten ontvangen tussen 21 en 27 april 2018 in hun brievenbus de tabloid “De Nationale E-waste Recyclekrant ” met daarin verschillende puzzels en inzendopdrachten, hierna te noemen: “Puzzel mee”. De tabloid is ook digitaal beschikbaar via wecycle.nl/inleveren.

4. In de Nationale E-waste Recyclekrant zijn twee puzzels opgenomen waarmee de consument kans maakt op een prijs. De consument maakt alleen kans op een prijs als een correct antwoord op de juiste wijze wordt ingestuurd.

Deelname

5. Teneinde mee te dingen naar één van de prijzen van de Actie, dient de deelnemer de correcte oplossing van de betreffende puzzel in te vullen op wecycle.nl/inleveren. Ook dient de deelnemer de door Wecycle gevraagde gegevens (waaronder naam en e- mailadres) op te geven. Er kan per IP-adres/huishouden maximaal één keer per puzzel de correcte oplossing worden ingestuurd om kans te maken op een prijs.

6. Uiterlijk binnen twee weken na het eindigen van de Actieperiode zullen uit het bestand van deelnemers die in aanmerking komen voor de prijzen winnaars worden geselecteerd:

 • E-waste woordzoeker (drie prijswinnaars)
 • Logiquiz (drie prijswinnaars)

De winnaars worden bekend gemaakt in de termijn genoemd onder punt 10 van deze actievoorwaarden.

De trekking wordt uitgevoerd door mr. R.P. de Vries, verbonden aan Van Till advocaten te Amsterdam. Van de trekking zal een akte worden opgemaakt

Prijzen

7. Aan het einde van de Actieperiode maken deelnemers van de Actie bij de volgende puzzels kans op de volgende prijzen:

 1. E-waste woordzoeker

  Drie keer kans op een luxe hotelovernachtingvoucher (t.w.v. 165,- euro, incl. BTW, per voucher). De geldigheidsduur van de voucher van Fletcher wordt vermeld bij levering van de prijs en biedt twee personen een arrangement bestaande uit een diner, overnachting en luxe ontbijtbuffet in een Fletcher-hotel naar keuze. De Fletcher-hotels - Hotel Amsterdam en Hotel Gilde - zijn uitgezonderd van deze Actie en kunnen niet gekozen worden. Op deze prijs en de uitvoering daarvan zijn de voorwaarden van Fletcher Hotels van toepassing.

 2. Logiquiz

  Drie keer kans op een uitje naar Toverland (t.w.v. 171,- euro incl. BTW, per prijs) bestaande uit vier entreekaarten, 1 parkeermunt en 45 toverduiten (tegoed voor eten en drinken). De geldigheidsduur van de entreekaarten wordt vermeld bij levering van de prijs. Op deze prijs en de uitvoering daarvan zijn de voorwaarden van Toverland van toepassing.

De totale waarde van de prijzenpot bedraagt maximaal € 1008,-

Overig

8. Deelneming staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouder/verzorger(s) te hebben. Deelname is kosteloos.

9. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de ter beschikking stelling en uitvoering van de prijzen uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.

10. Alle prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Uiterlijk vier weken na de bekendwording ontvangen zij per e-mail bericht van de uitslag en de wijze van prijsafhandeling.

11. Het recht van een prijswinnaar op een prijs vervalt indien Wecycle binnen vier weken na bekendmaking van de prijswinnaars geen reactie van de winnaar heeft ontvangen.

12. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

13. Door deelname aan de Actie verklaard deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.

14. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen tot het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 12 een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 22 beschreven wijze.

15. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken als ook al hun gezins- en familieleden.

16. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemer worden gewijzigd.

17. Wecycle behoudt zich het recht voor om de Actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

18. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.

19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

20. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle.

21. De actievoorwaarden van de Actie zijn beschikbaar op wecycle.nl/inleveren Voor meer informatie over de Actie kunt u terecht op wecycle.nl/inleveren. Voor vragen over de Actie kan een e-mail worden gestuurd naar info@wecycle.nl.

22. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

23. Wecycle handelt, voor zover deze op de Actie van toepassing is, in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.

24. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten.

Zoetermeer, april 2018.

Spelregels Recyclespel Scoor een filmbon! keyboard_arrow_down

Print de actievoorwaarden

Spelregels Recyclespel Scoor een filmbon!

1. Deze spelregels zijn van toepassing op de winactie ‘’Scoor een filmbon’’, hierna te noemen: ‘’de Actie’’, in opdracht van Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, Ter promotie van de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

2. De Actie loopt vanaf 30 april 2018 t/m 13 mei 2018, hierna te noemen: ‘’de Actieperiode’’.

3. Deelname geschiedt door te gaan naar de site wecycle.nl/scoor of door te klikken op de online aangeboden banner ‘’scoor een filmbon met lampen en armaturen’’ die verwijst naar de website (hierna: de Spelpagina) waarop het swipe-spel (hierna: het Spel) gespeeld dient te worden. Het spel kan alleen via een smartphone of tablet worden gespeeld.

4. Per dag kunnen er maximaal tien (10) filmbonnen worden gewonnen. Deze bonnen worden op willekeurige momenten gedurende de gehele dag beschikbaar gesteld. Indien een deelnemer de score van 10.000 punten behaald in het Spel op het moment dat een prijs beschikbaar is ontvangt de deelnemer van de Actie een prijs.

5. Op de Spelpagina wordt weergegeven hoeveel prijzen er op het moment van spelen beschikbaar zijn.

6. Wecycle stelt tijdens de Actieperiode in totaal maximaal 140 filmbonnen beschikbaar. Per dag kunnen maximaal 10 filmbonnen worden gewonnen.

7. Iedere deelnemer kan maximaal één (1) filmbon verdienen gedurende de gehele Actieperiode. Bij vermoedens van fraude kan een deelnemer worden uitgesloten.

8. Door deelname aan de Actie gaat deelnemer akkoord met de spelregels.

9. De volgende prijs kan worden verdiend: (140x) Pathé Film all-in Voucher ter waarde van € 13,50. De prijs bestaat uit een film naar keuze in de bij punt 11 genoemde bioscopen, een medium popcorn en frisdrank.

10. Teneinde de prijs te verzilveren dient de winner zijn emailadres in te vullen op de Spelpagina. Op dit opgegeven emailadres ontvangt de deelnemer een voucher met daarop een unieke barcode. Deze code is direct bij een van de aangesloten bioscopen in te leveren.

11. De voucher is geldig van maandag t/m zondag, voor alle reguliere filmvoorstellingen, op elk gewenst tijdstip en in alle Pathé bioscopen in heel Nederland en CineMec bioscopen.

12. De prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen en is beschikbaar gesteld door Touch of Didix BV. Op de prijs zijn de door Touch of Didix BV gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing.

13. Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de prijs, het ter beschikking stellen hiervan of de uitvoering van de prijs uit. Indien een prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met de spelregels.

14. Persoonsgegevens worden gebruikt om met prijswinnaars te communiceren over de uitvoering van de actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

15. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen tot het moment van verwijdering van de gegevens als bedoeld onder punt 14 een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle. Het doorgeven van een wijziging kan per e-mail (info@wecycle.nl) of per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer).

16. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de Actie.

17. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken.

18. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze spelregels tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

19. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten.

Zoetermeer, april 2017.

Spelregels sponsoractie milieustraatcampagne 2018 keyboard_arrow_down

Print de actievoorwaarden

Spelregels sponsoractie milieustraatcampagne 2018

1. Deze spelregels zijn van toepassing op de actie sponsoractie milieustraatcampagne, hierna te noemen: “de Actie”, in opdracht van Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van kleine afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen op de milieustraat van de gemeente.

2. De Actie loopt van zaterdag 21 april 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018, hierna te noemen: “de Actieperiode”.

3. Inwoners van gemeenten die partner zijn van Wecycle kunnen gedurende de Actieperiode met een bezoek aan de milieustraat van hun gemeente punten verdienen voor een goed doel in hun gemeente. De 25 gemeenten die aan het einde van de Actieperiode de meeste punten per inwoner hebben verzameld, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque t.w.v. € 1.000,- voor een lokaal goed doel.

4. Om de punten voor het lokale goede doel te verdienen, moeten inwoners zich tijdens hun bezoek aan de milieustraat van hun gemeente met een smartphone aanmelden via wecycle.nl/inleveren. Via GPS wordt de locatie en aanwezigheid van de inwoner op de milieustraat vastgesteld Na het doorgeven van hun e-mailadres worden 1.000.000 punten bijgeschreven bij de gemeente. De score per gemeente is het totaal aantal punten gedeeld door het aantal inwoners. Dit is te volgen op wecycle.nl/inleveren. De nadere regels met betrekking tot het verkrijgen van punten zijn uiteengezet in de actievoorwaarden ‘winactie milieustraatcampagne 2018. Deze actievoorwaarden zijn ook verkrijgbaar op wecycle.nl/inleveren.

5. Gemeenten die partner zijn van Wecycle staan vermeld op de actiesite, deze is bereikbaar via wecycle.nl/inleveren.

6. Alleen locaties die bij Wecycle bekend staan als inleverpunt voor consumenten binnen partnergemeenten doen mee als wedstrijdlocatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan Wecycle.

7. Indien er twee of meer gemeenten met een gelijk aantal punten in de top 24 staan vermeld, worden zij op alfabetische volgorde achter elkaar geplaatst en behouden zij het recht op het volledige sponsorbedrag van € 1.000,-.

8. Indien er twee of meer gemeenten met een gelijk aantal punten op plaats 25 staan dan wordt het sponsorbedrag van € 1.000,- in gelijke delen over hen verdeeld.

9. In totaal stelt Wecycle 25 sponsorcheques ter beschikking. Iedere gemeente krijgt de mogelijkheid om zelf het lokale goede doel te kiezen. Indien een gemeente niet tijdig een keuze doorgeeft aan Wecycle bepaalt Wecycle het lokale goede doel: de lokale Oranjevereniging.

10. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de actie zijn betrokken alsook al hun gezins- en familieleden.

11. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze spelregels tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De spelregels zullen niet ten nadele van de partnergemeenten gewijzigd worden.

12. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actie of enige deelname voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande aankondiging of op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens de deelnemers.

13. Wecycle behoudt zich het recht voor om deelnemers direct en zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten indien naar haar oordeel sprake is van frauduleus en/of ander onrechtmatig handelen ten aanzien van de actie.

14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

15. Voor vragen over de Actie kunt u een e-mail sturen naar info@wecycle.nl

16. De partnergemeenten gaan akkoord met deze spelregels. Deze spelregels zijn beschikbaar op wecycle.nl/inleveren.

17. In verband met deze Actie ontstane klachten dient u binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl ) aan Wecycle kenbaar te maken. Wecycle zal uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u opnemen over de verdere afhandeling daarvan.

18. Onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten.

Zoetermeer, april 2018

Ben jij op de
milieustraat?

Helaas! Deze actie is
afgelopen.

Zo help je je lokale goede doel

 1. Ga naar de milieustraat van je gemeente*
 2. Lever je oude apparaten en kapotte spaarlampen in
 3. Ga ter plekke op je smartphone naar wecycle.nl/inleveren
 4. Ga naar ‘check in’ en support het goede doel
 5. Zet je locatievoorziening aan op je telefoon
 6. Maak kans op een nieuw apparaat!

Lukt het jou niet om in te checken? Klik dan hier om een stappenplan te vinden om je locatievoorzieningen aan te zetten.

* 75% van de gemeenten werkt samen met Wecycle.

Bekijk hier alle prijzen